Kwaliteit en goede behandelresultaten staan in een hoog vaandel bij onze praktijk en wij doen er ons uiterste best voor om samen “De Oplossing” te vinden en te bewerkstelligen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van onze werkwijze en de praktijkregels, zodat we samen de uitdaging aan kunnen gaan.

Werkwijze
- Wij werken uitsluitend op afspraak;
-Wij vragen u tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling;
- Wij nemen de tijd voor onze cliënten, mocht uw wachttijd hierdoor langer zijn dan 10 minuten klop dan even aan bij de behandelruimte;
- Wij werken met behandelingen van 30 minuten, tenzij anders wordt afgesproken;
- Wij stellen het op prijs wanneer een ouder/ verzorger bij de behandeling aanwezig is;
- Wij maken gebruik van een dossiermap, waarin u alle gegevens van de ergotherapiebehandeling van uw kind bewaart. Deze map dient u iedere behandeling mee te nemen.

Praktijkregels
- Wanneer de behandeling onverhoopt niet door kan gaan, dient de afspraak tenminste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat of niet afgezegde behandelingen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed en komen voor uw rekening;
- Wij stellen ons als praktijk niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen;
- Door u of uw kind aangebrachte schade in de praktijk worden bij u in rekening gebracht.

Huisregels
- Laat de wachtkamer opgeruimd achter;
- Laat het toilet schoon achter, controleer dit ook na het toiletgebruik van uw kind;
- Wij hebben een rookvrij gebouw, waardoor nergens gerookt mag worden binnen onze praktijk.

Telefoonbeleid
Om de behandeling niet te verstoren, verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen met onze praktijk of uw eigen therapeut. U kunt hierin verzoeken om telefonisch contact, waarna u op een gelegen moment wordt teruggebeld door ons.
Wij vinden het belangrijk om iedereen goed te woord te staan en tijdens de behandeluren krijgt u om deze reden niemand aan de lijn krijgen.

Administratie
- Wij maken gebruik van een digitaal-medisch-dossier om de gegevens van uw kind, onderzoeken en behandeling goed bij te kunnen houden. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen wordt.
- Op 1 juni 2009 is de Wet gebruik BurgerServiceNummer in de zorg van kracht, hiervoor zijn wij verplicht naar de legitimatie van uw kind te vragen en houden wij voor onze administratie een kopie bij uw papieren.

Vergoeding
- Vanuit de basisziektekostenverzekering wordt tot 10 uur ergotherapie per persoon per kalenderjaar vergoed. Bij steeds meer (aanvullende) verzekeringen is het mogelijk om meer uren vergoed te krijgen, dit kunt u nagaan in uw polis.
- Houdt u er rekening mee dat u extra, niet vergoede, behandelingen zelf dient te betalen. U dient de uren zelf mee in de gaten te houden.
- Therapie die uw kind in hetzelfde kalenderjaar bij een andere praktijk heeft gehad, wordt op het budget van de ziektekostenverzekering in mindering gebracht.

Ideeënbus
- In onze wachtkamer hangt een ideeënbus waarin suggesties of klachten kunt melden, natuurlijk kunt u dit ook altijd persoonlijk bij ons doen.
- Mocht u een klacht hebben die u niet met ons wilt/ kunt delen kunt u contact opnemen met Ergotherapie Nederland (030-2628356)

Mocht u nog vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.