schema SIAls u op het schema klikt, dan opent het in PDF, zodat u het kan uitprinten.

Het schema geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de sensorische informatieverwerking. Er vanuit gaande dat de zintuigen in aanleg bij de geboorte aanwezig zijn, ontwikkelen zich steeds nieuwe vaardigheden erbij. Wij testen als ergotherapeuten niet of de zintuigen goed functioneren, maar juist hoe de informatieverwerking verloopt nadat het zintuig het ontvangen heeft, totdat er wel of niet op gereageerd wordt.
Het naar school gaande kind heeft normaal gesproken het eindresultaat van de sensorische informatieverwerking behaald. Natuurlijk ontwikkelt dit eindresultaat zich nog veel verder van groep 3 naar groep 8 en middelbaar onderwijs, maar het eindresultaat van de sensorische informatieverwerking zou dan in basis aanwezig moeten zijn. Echter wordt in deze fase vaak het probleem pas herkend.De meeste kinderen die zich bij ons aanmelden voor behandeling, lopen vast op school, in het eindresultaat van de sensorische informatieverwerking.
Tijdens de onderzoeksperiode komt dan vaak naar voren dat in eerdere fasen van de ontwikkelingen er ook al bijzonderheden waren, maar deze werden niet gezien als problemen van de sensorische informatieverwerking. Hoe eerder een probleem in de sensorische informatieverwerking wordt herkend, hoe beter en sneller we de normale ontwikkelingslijn weer op kunnen pakken. Kinderen die al langere tijd sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben, maar nog redelijk functioneren (anders waren ze al eerder uitgevallen), hebben zichzelf veel compensaties aangeleerd. Dit is vaak moeilijk af te leren. Met de juiste aanpak zie je toch dat zelfs bij kinderen op het middelbaar onderwijs nog vooruitgang geboekt kan worden, middels het verbeteren van de sensorische informatieverwerking.
Bij Ergotherapiepraktijk De Oplossing zijn alle therapeuten SI geschoold!