Op school 

Alle kinderen gaan naar school. Om te leren schrijven, rekenen, taal, knutselen etc. Dit is niet voor ieder kind even gemakkelijk. 
Kinderen kunnen moeite hebben met: 
- Schrijven 
- Concentreren in een druk klas, aandacht erbij houden 
- Samen spelen met andere kinderen 
- Planmatig werken 
- Fijne motorisch oefenen 

Ergotherapie  
Bovenstaand zijn enkele problemen die kinderen kunnen ervaren op school en waar ze zelf niet uit komen. Een ergotherapeut kan samen met het kind oefenen en tips geven hoe het kind bepaalde dingen aan kan pakken in de klas.  

Er kan geoefend worden met het vasthouden van een pen. Werken volgens een plan om huiswerk te organiseren. Tips voor aandacht vast te houden in de klas.