Een missie is een beknopte en krachtige omschrijving van de kernopdracht van een organisatie. Die omschrijving heeft betrekking op een langere periode. Een missie is inspirerend en sturend en nodigt medewerkers uit om actief en intensief mee te bouwen aan de bruggen naar de toekomst.  Een missie formuleren is kiezen voor een toekomst: een ambitieuze, duidelijke, weloverwogen en voor alle medewerkers verstaanbare toekomst.

 

Wij willen samen het beste in uw kind naar boven halen!

Dit is de missie van Ergotherapiepraktijk De Oplossing. Wij willen kinderen helpen om lekker in hun vel te zitten, fijn te kunnen functioneren en met plezier dingen te beleven. Als ergotherapeut is dit een hele passende missie om aan te werken met kinderen. Het geeft ons voldoening om de kinderen te helpen om dit te bereiken! Het woord samen in de missie heeft daarin ook een belangrijke lading. Want wij willen onze missie halen, samen met ouders en het gezin, samen met school, samen met belangrijke mensen uit de omgeving van het kind, samen met de verwijzer, samen met mede-behandelaars en samen met ons team!

 

missie