DTE ofwel Directe Toegankelijkheid Ergotherapie

Op 1 augustus 2011 heeft er wetwijzing plaatsgevonden voor ons als ergotherapeuten en wel de invoering van de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Dit zou betekenen dat mensen zonder verwijzing een ergotherapeut kunnen bezoeken, waarna de ergotherapeut na een korte screening aan de huisarts doorgeeft of ergotherapie noodzakelijk is.

Binnen onze praktijk zijn Linda, Lindy, Bart, Lisa en Femke DTE-geschoold.

Als een cliënt zonder verwijzing bij de ergotherapeut komt, vindt er een DTE-screening plaats voordat er een verdere diagnostiek, behandeling of advies volgt.

In de DTE screening inventariseren wij de volgende zaken:
-       of de vraag een ergotherapeutische vraag is;
-       of er aanwijzingen zijn vanuit het handelen, dat verwijzing naar een arts nodig is;
-       of er aanwijzingen vanuit de communicatie, dat verwijzing naar een arts nodig is;
-       of op grond van rode vlaggen, verwijzing naar een arts nodig is.

In de DTE-screening inventariseren wij alle gebieden, zodat er een compleet beeld ontstaat. De uitkomst van de DTE-screening wordt met de cliënt besproken en informeert altijd de huisarts. Op het moment dat de cliënt hier geen toestemming voor geeft mag er niet gestart worden met onderzoek en behandeling.


De zorgverzekeraars

Niet alle zorgverzekeringen vergoeden ergotherapiebehandeling na DTE, dit moet bij aanmelding beoordeelt worden. En helaas vergoeden ook nog steeds niet alle zorgverzekeraars DTE, waardoor wij vanuit de praktijk de voorkeur hebben naar het werken met verwijzing.

Rode vlaggen

Hieronder staan de vragen met betrekking tot de rode vlaggen.

Wanneer u op 1 van deze vragen JA moet antwoorden voor uw kind mogen wij sowieso niet over gaan tot ergotherapeutische behandeling zonder machtiging van uw huisarts of specialist.

-       Is er sprake van één van de symptomen: koorts, (nachtelijk) transpireren, misselijkheid, braken, diarree, (onnatuurlijke) bleekheid, duizeligheid/flauwvallen, moeheid en gewichtsverlies?
-       Meldt de cliënt pijn die niet gediagnosticeerd is?
-       Meldt de cliënt en/of zijn omgeving problemen met het korte- en/of lange termijngeheugen, waar voorheen geen sprake van was?
-       Is er sprake van een verstoord dag-nachtritme?
-       Is er sprake van kanker / hart en vaatziekten in de voorgeschiedenis?

Mocht u meer vragen hebben over de DTE kunt u via onze website een bericht achterlaten bij ‘Contact’  en dan beantwoorden wij deze per mail of nemen telefonisch contact met u op.