Hoe verloopt in grote lijnen bij onze praktijk het behandeltraject?

We kunnen ons voorstellen dat ouders graag willen weten waar ze aan beginnen, voordat ze de aanmelding doen. Zodoende hier een omschrijving van het behandeltraject in grote lijnen. Natuurlijk is het heel erg afhankelijk van veel dingen, zoals de hulpvraag, de leeftijd van het kind, de complexiteit van de hulpvraag, etc. Als u hier vragen over heeft, dan mogen deze altijd gesteld worden!

Aanmelding:
Bij voorkeur de aanmelding via het formulier op de website, zodat we alle gegevens bij elkaar hebben en er direct goed naar de planning gekeken kan worden. Op die manier verloopt het traject zo makkelijk en snel mogelijk. Na de aanmelding op de website wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om een oudergesprek te plannen. Dit oudergesprek kan normaal gesproken binnen 1 week a 14 dagen gepland worden (een beetje afhankelijk van wat ook de mogelijkheden zijn van uw agenda).

Oudergesprek:
Wat is ergotherapie eigenlijk? Wat kan de ergotherapeut voor mijn kind betekenen? In Nederland is nog niet algemeen bekend wat ergotherapie inhoudt. De aanmelding is wel bij onze praktijk aangekomen, maar wat wij kunnen betekenen voor het kind en ouders is vaak nog (grotendeels) onbekend. In dit gesprek wordt dit verder uitgelegd, zodat je als ouders een beter beeld krijgt. Het verloop van het behandeltraject zal in dit gesprek uitgelegd worden.
Wij willen na dit gesprek weten wat de hulpvraag is voor ergotherapiebehandeling. Hoe ziet het dagelijks leven van het kind eruit en wat zijn de praktische dingen waar het kind, ouders en eventueel school tegenaan lopen? Als voorbereiding ontvang je een oudervragenlijst, die we graag vooraf ingevuld retour ontvangen.
Voor dit gesprek wordt een uur gepland. Bij dit gesprek is het kind niet aanwezig. Het gesprek is met (een van) beide ouders.
Voor ouders is het prettig om meer te weten van de therapeut. Als je met je kind bij een therapeut komt, wil je het beste voor je kind en is het erg belangrijk dat je vertrouwen hebt. Wij vinden het erg belangrijk om een open communicatie te hebben met de ouders van kinderen die wij behandelen.  Als je als ouder na dit gesprek nog vragen hebt, mag je deze ook per mail of in de therapie stellen. Wij plannen graag opnieuw tijd voor een oudergesprek als de vragen wat uitgebreider zijn of niet bedoeld zijn voor kinderoren.

Eerste afspraak kind:
De eerste afspraak start met een kennismaking. We kletsen met het kind om meer over het kind te weten te komen. Wat vindt het kind heel erg leuk om te doen, wat is niet leuk, welke hobby’s heeft het kind, etc. Het is het prettigste samenwerken als je meer van het kind afweet en zijn/ haar interesses kent.
Voor alle kinderen is het ook fijn om meer te weten van de therapeut. Wij zijn kindertherapeut omdat we het zo leuk vinden om met kinderen te werken. Kinderen zijn recht door zee en weten graag met wat voor iemand ze werken. Je bouwt een echte vertrouwensband op met de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk om te laten weten wie wij zijn. Als het kind nog vragen aan ons heeft, mogen deze tijdens de therapie gewoon gesteld worden!

Onderzoeksperiode:
Afhankelijk van verschillende dingen, is de onderzoeksperiode anders. In grote lijnen hebben we 5x nodig om een goed beeld te krijgen van een kind. Het is erg belangrijk dat we hier de tijd voor nemen, zodat we met een concrete doelen de behandelperiode in kunnen gaan. In het algemeen zien we de kinderen één keer per week 30 minuten in de praktijk. Als ouder bent u hierbij (waar mogelijk) aanwezig. Als de onderzoeksgegevens compleet zijn, wordt opnieuw een oudergesprek gepland. In dat gesprek wordt uitgelegd wat wij gezien hebben, wat onze bevindingen zijn en wat wij als ergotherapeut hier wel of niet mee kunnen. We geven dan een advies over het vervolg. Wij vinden het erg belangrijk dat we samen een plan maken en concrete doelen stellen. Na de onderzoeksperiode en het oudergesprek schrijven wij een kort verslag, gericht aan de verwijzer. Als u een uitgebreider verslag wilt, dan vragen wij hiervoor een bijdrage in verband met de extra tijdsinvestering.

Behandeling:
Hoe de behandeling eruit zal gaan zien, wordt met u uitgebreid besproken tijdens het tweede oudergesprek.
De grootste groep kinderen zien we wekelijks 30 minuten in de praktijk. Hierbij is het fijn als een ouder aanwezig is.
Er is een verschuiving bezig binnen de (kinder-) ergotherapie, waardoor de ergotherapeut steeds meer gaat coachen in plaats van behandelen. Bij de kinderen waar dit bij kan, zien we ze graag in de thuissituatie een uur, waarbij de frequentie niet wekelijks is.
Onder het kopje ergotherapie staan heel veel puzzelstukjes, met allemaal verschillende inhoud. Hier wordt wat dieper ingegaan op de verschillende richtingen in de behandeling. Blijven er vragen, stel deze dan zeker aan de betrokken therapeut of via het algemene mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evaluatie:
Iedere behandeling hebben we kort een evaluatie hoe het gaat/ hoe is afgelopen week gegaan?
Voor de behandeling zijn grote doelen gesteld die we willen behalen. Er worden kleinere doelen gesteld volgens de GAS (Goal Attainment Scaling) methode, om op die manier samen in de gaten te houden hoe het ergotherapietraject verloopt en wat concrete vooruitgang is. Iedere 6 weken wordt dit geëvalueerd. Heeft u als ouders behoefte aan een extra evaluatiemoment, dan kan dit samen met de therapeut ingepland worden.

Contact school:
Kinderen gaan een groot deel van de dag naar school. Het is belangrijk om het beeld van een kind op school mee te nemen. Soms komen hulpvragen van school overeen met de hulpvragen van ouders. Soms laten kinderen op school iets heel anders zien dan thuis. Het is een leuke puzzel om uit te zoeken waarom dit zo verschillend is bij kinderen. Het is erg belangrijk dat kinderen leren dat ze zichzelf mogen zijn in alle verschillende omgevingen.
Wij vragen school om mee te werken aan het onderzoek en een schoolvragenlijst in te vullen. Bij veel kinderen wordt een schoolobservatie of schoolAMPS gepland. Een overleg met de leerkracht (en IB'er) is vaak een grote toegevoegde waarde, zodat geleerde vaardigheden van de ergotherapiebehandeling ook in de schoolse situatie omgezet kunnen worden.
Als leerkrachten tegen dingen aan lopen in de klas, mogen ze de betrokken therapeut hierover altijd mailen. Afhankelijk van de vraag, kan hier per mail, telefonisch, met een gesprek of met een cursus een reactie op volgen. Als het vragen zijn over het kind dat in behandeling is, dan zal dit altijd open met ouders gecommuniceerd worden.